نشر گردون

نشر گردون که در سال ۱۳۶۵ در تهران تأسیس شد، با دو مجموعه داستان “دشت مشوش” از خوان رولفو،
و “آخرین نسل برتر” از عباس معروفی رسمیت یافت. هدف این انتشارات معرفی ادبیات داستانی ایران و جهان بود
بعدها به موازات مجله ی ادبی گردون، کتابهای زیادی انتشار داد. اما در سال ۱۳۷۳ پروانه نشر گردون توسط وزارت ارشاد باطل شد. در سال ۱۳۷۴ مجله ی گردون نیز لغو امتیاز شد، و مدیرش به شلاق و زندان و ممنوعیت از نوشتن محکوم گردید، سپس ایران در اسفندماه ۱۳۷۴ را ترک کرد.
یک سال بعد، عباس معروفی کار نشر گردون را در آلمان از سر گرفت تا آثار نویسندگان در تبعید، و نیز آثاری که درایران اجازه ی انتشار ندارد منتشر شود. از بهار ۲۰۰۳ وقتی “خانه ی هنر و ادبیات هدایت” در خیابان کانت برلین تأسیس شد، نشر گردون و چاپخانه ی گردون در آنجا استقرار یافت، و همچنان برای انتشار ادبیات داستانی اولویت قایل است.

نشر گردون با انتشار بیش از ۳۰۰ کتاب نقش چشمگیری در معرفی ادبیات و فرهنگ ایران دارد.

آدرس و تلفن نشر گردون
Haus der Kunst & Literatur Hedayat
Persische Buchhandlung
Kant Str. 76
10627 Berlin Germany
Inhaber: Abbas Maroufi
Phone +49 (0) 30 – 43727976
Fax +49 (0) 30 – 45086675

ایمیلهای خانه ی هدایت و نشر گردون

hedayat.berlin@gmail.com
abbasmaroufi@gmail.com

خانه‌ هنر‌و‌ادبیات‌ هدایت،‌ نشر‌گردون،‌ و‌آکادمی‌ داستان‌ و‌ رمان‌ گردون
یک‌ موسسه‌ی‌ به‌ هم‌ تنیده‌ است‌ که‌ برای‌ خواندن‌ و‌ نوشتن‌ و‌ کتاب‌ از‌ هیچ‌ تلاشی‌ فرو‌ گذار‌ نمی‌کند