ملانصردین عاقل دیوانه نما

قصه‌های طنز، دو زبانه: فارسی و آلمانی

به روایت ایرج زهری

78 صفحه

سال 2009، چاپ یکم

ISBN 3-938406-68-2

12 €

Category: